Medeniyet ilerlediği halde, insanlardaki ahlaki çöküntünün sebebi nedir?

Posted by admin in Adab-ı Muaşeret, Genel, Kötü Ahlak, Toplum ve Ahlak on 27-02-2012

Medeniyet ilerlediği halde, insanlardaki ahlaki çöküntünün sebebi nedir?

Medeniyet ilerlerken, insanların Kurân-ı Kerim’den uzaklaşmış olmaları, ahlakî çöküntüye sebebiyet vermiştir…

Medeniyetin hakiki gayesi, toplumun emniyet ve huzur içinde yaşadığı bir dünya saadetidir. Halbuki günümüz medeniyeti, ilim ve teknoloji yönünden insanlara pek çok imkan ve kolaylık sunduğu halde, toplumsal huzur ve saadeti getirememiştir.

Manevi değerlerden ve imandan uzaklaştıran maddeci bir felsefenin, bu asırda hüküm sürmesi, bireylerin ahlakında ciddi çöküşe neden olmaktadır. Bu çöküşün durdurulabilmesi ise ancak Kur’ân hükümlerinin ışığında yetişen ve Kur’ân ahlakıyla ahlaklanan bireylerle mümkündür.

Devamını oku »

İbadetler Toplum Hayatını Düzenler

Posted by admin in Genel, İbadet ve Ahlak, Toplum ve Ahlak on 24-05-2011

İbadet kişiyi kötü huy ve davranışlardan arındırarak toplum hayatını olumlu yönde etkiler

 

İbadetler fertlerde güzel ahlakı hâkim kıldığı gibi toplum düzenini de olumlu yönde etkiler.

İbadetlerin faydaları sadece fertlerle sınırlı değildir. Bazı ibadetler toplum düzen ve ahengini önemli ölçüde etkiler.

Mesela; oruçta bu özellik çok bariz ve belirgin bir şekilde gözlemlenir.

Cemaatle kılınan namazların sosyal ilişkiler açısından ne kadar önemli etkisi olduğunu kim inkar edebilir?

Zekatta bunlara ilaveten sosyoekonomik dengeleri olumlu yönde etkileyen çok hikmetli özellikler vardır. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde farz olan zekatın dışındaki her türlü sadaka ve maddi yardımlaşmanın da zenginleştirdiği bir ihsan ortamında nice bunalmış insanların sıkıntı ve problemlerine çözüm ve rahatlık sağlandığı herkesin bildiği bir gerçektir. [1] Devamını oku »